Témata konference

Konference bude prezentovat vědecké výsledky doktorských studijních oborů Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, z tohoto důvodu jsou voleny i specifické tematické okruhy:

                    VEŘEJNÝ PROSTOR V SOUVISLOSTECH MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

                    VEŘEJNÝ PROSTOR V SOUVISLOSTECH VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY A KRAJINY

                    VEŘEJNÝ PROSTOR VE VZTAHU K PRŮMYSLOVÉMU DĚDICTVÍ

                    VEŘEJNÝ PROSTOR A… KOMUNIKACE, UMĚLECKÉ AKTIVITY APOD.