Vědecký výbor

Prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec

doc. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.

doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.

doc. Ing. arch. Michal Šourek

Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.


externisté:

Ing. arch. Eva Dvořáková

Ing. arch. Vlasta Poláčková

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

PhDr. Benjamin Fragner

prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.