Organizační výbor

Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.

Ing. arch. Nikolay Brankov

Ing. Jan Bartoníček

Ing. arch. Iva Dvořáková

Ing. arch. Oleg Fetisov

Ing. arch. Jiří Moos

Ing. arch. Martin Lapšanský

Ing. arch. Lenka Zelená

-

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze: k129.cz

Fakulta stavební ČVUT v Praze: fsv.cvut.cz

Konference vzniká za podpory grantu SVK 07/16/F1 z prostředků ČVUT na specifický výzkum.